חזון בית הספר

בית הספר רואה בתלמיד חלק מהקהילה והחברה במדינת ישראל. יחנך לאהבת האדם והארץ, למעורבות ולרגישות חברתית, לשיתוף פעולה ולערכים. יפתח לומד עצמאי, שוחר דעת, בר אוריין השואף למצוינות אישית.

בית הספר ישמש כמקום מפגש מלמד, מהנה ומפרה המאפשר התנסויות בתחומים שונים, תורם לעיצוב התלמיד כבוגר מעורב ויוזם. 

אני מאמין

ידוע כי לאספקטים הרגשיים השפעה על תהליכי הוראה – למידה וההיפך.

למידה משמעותית מתרחשת בנקודה שבה התהליך הרגשי והתהליך הפדגוגי מתגבשים ליחידה שלמה.

האמונה היא שצריך להתקיים קשר הדוק ודו כיווני שמצידו האחד עומד תלמיד החווה מיטביות רגשית ופנוי ללמידה ומהצד השני מתקיימים תהליכי למידה איכותיים, המותאמים לצרכיו האישיים ומאפשרים לו חוויות הצלחה. כך התלמיד יוכל למצות את יכולותיו ולבסס את הישגיו הלימודיים.