Haim_Arlozorov_enface ד"ר חיים ארלוזורוב (1899-1933)

ממנהיגיה הבולטים של תנועת העבודה הציונית. מדינאי, כלכלן ואיש הגות.  נולד באוקראינה, אך גדל והתחנך בגרמניה. היה מראשי קבוצת "הפועל הצעיר", ומראשי הפעילים לאיחוד ויצירת הארגון הכלל עולמי "ההתאחדות". ב- 1922 נבחר לועד הפועל הציוני והשתתף בויכוח שהסעיר אז את חוגי ההסתדרות הציונית, על אודות הדרכים הראויות למימון המפעל הציוני בארץ ישראל. ארלוזורוב הציע להיעזר בהון הבינלאומי ובממשלת בריטניה. בשנת 1924 עלה ארצה, והיה למנהיג "הפועל הצעיר". כעבור שנתיים נבחר למזכיר המפלגה. משהוקמה מפא"י (1930) היה מראשי מנהיגיה. בקונגרס הציוני ה- 17 נבחר להנהלה הציונית. דגל במדיניות שקולה ובקואופרציה עם אנגליה. היה מיוזמי רעיון הצלת רכושם של יהודי גרמניה הנרדפים בידי הנאצים, ושילובו של הון זה במאמצי בניית הארץ. ארלוזורוב נרצח ביוני 1933, על חוף הים בתל אביב. נסיבות הרצח מעוררות מחלוקות, עד עצם היום הזה.

 

כניסה למערכת