* קידום הישגים לימודיים בארבעת מקצועות הליבה תוך מתן מענה לשונות.

* טיפוח חינוך ערכי חברתי תוך יצירת אקלים בית ספרי מיטבי ואווירה חינוכית תומכת, מקדמת ומעצימה.

* טיפוח תלמיד מעורב בכיתה בבית הספר ובקהילה.

* חיזוק וטיפוח חינוך סביבתי.

* הכשרה לקראת חיים בחברה עתירת מידע.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות